Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ІСПАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ З НУЛЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 4 роки (8 семестрів)
Тип: денний, заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Rekrutacja online


Вибираючи факультет Філології, вибираєш інтенсивне, практичне вивчення мови, доповнене загальними знаннями філологічних дисциплін.

Нульовий рік передбачено для осіб, що мають дуже обмежений контакт з іспанською мовою і бажають навчатися на факультеті філології, а так само для тих, хто бажає опанувати основами мови в короткий проміжок часу. Нульовий рік студенти повинні закінчити з рівнем А2+.

По закінченні нульового року студент оволодіє базовими знаннями лексики і граматики. Зможе висловлювати свою думку, формулювати думки і прохання, а так само задавати питання в процесі обговорення. Студент буде в змозі впоратися з простими ситуаціями за кордоном, тобто запитати дорогу, зробити покупки, замовлення у барі чи ресторані. Також зможе визначити свої плани на майбутнє, описати свій досвід, біографію, резюме й інші дії в минулому часі. Двухсеместральный курс допоможе так само в спілкуванні на іспанській мові в роботі в письмовій (короткі листи) та усній формі.

Реалізований матеріал буде охоплювати також наступні граматичні розділи:

Відмінювання дієслів ІІІ групи в теперішньому часі (Presente), в часах минулих (Pretérito perfecto, Indefinido, Imperfecto, Pluscuamperfecto), а так само майбутньому (Futuro Imperfecto). Умовні речення I типу, найбільш часто використовувані іносказання. Створення форм чоловічого і жіночого роду імен іменників, прикметників, а також особистих і вказівних займенників. Ступені порівняння прикметників. Невизначені, присвійні, вказівні займенники, а так само питання. Використання прийменників. Функції і використання артиклів в іспанській мові.

У програмі вивчення лексика наступних областей:

Країни, національності. Повсякденна діяльність. Кухня, харчування. Свята, відпочинок, спорт, хобі. Сім'я, персональні дані, особисте життя. Адреса, транспорт, подорожі, пейзаж, навколишнє середовище, місто і село. Зовнішній вигляд, одяг, кольори. Здоров'я, частини тіла, хвороби, настрій. Дні тижня, дата і час, пори року, погода. Професія, робота. Меблі для дому та житло. Тварини.

Програма навчання включає в себе інтенсивне вивчення мови, а також мовознавства, літератури, історії та культури даної мовної середовища. Завдяки цьому, ти отримуєш практичні навички, знання і компетенції, що перевищують стандарти традиційної філології.

Спеціальності:

Вибір спеціалізації відбувається після закінчення підготовчого (нульового) курсу.

• Педагогічна (учительська) підготовка.

Ця спеціальність скерована до осіб, які добре підтримують діяльність у групі і прагнуть самореалізації у ролі вчителя, вихователя чи викладача іноземної мови. Випускники спеціальності набувають практичні уміння і компетентності, а також відповідну мовну і педагогічну підготовку для роботи учителем іноземної мови у дошкільних дитячих закладах, середній школі, у мовних школах. Впродовж навчання студенти проходять педагогічну практику у середній школі, під час якої вони мають змогу спостерігати за роботою учителя іноземної мови у класі, а також випробувати себе у цій ролі. Програма навчання містить філологічні дисципліни (практичний курс іноземної мови, мовознавство, літературознавство, історія країн мовного ареалу, тощо), а також дисципліни педагогічного циклу (дидактика, вступ до педагогіки, психологія, методика викладання іноземної мови, тощо).

• Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Спеціальність, яка формує компетентності практичного використання іноземної мови у сферах бізнесу та адміністрування. Навчання скероване до осіб, які прагнуть пов’язати своє майбутнє з кар’єрою у міжнародному середовищі, де потрібне володіння іноземною мовою на вищому рівні. Програма спеціалізації спирається на тематичні блоки, пов’язані з діловими перекладами та розширенням знань у сфері адміністрування, культури, мистецтва і туризму.

• Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені і мріє про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Мета навчання полягає у набутті навичок письмового та усного перекладу спеціальних текстів іспанською та польською мовами. Навчальний план включає передусім практичні предмети: практику іспанської мови (згідно з вимогами рівня С1), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти овинні володіти іспанською мовою принаймні на рівні В2.

• НОВА ПРОПОЗИЦІЯ ! – ВИВЧЕННЯ ДВОХ МОВ

Двомовні студії скеровані передусім до осіб, котрі з успіхом працюють у міжнародному середовищі, та усвідомлюють сучасні тенденції на ринку праці. Програма нашої спеціалізації відповідає актуальним потребам працедавців і пропонує практичне вивчення двох мов з елементами культурознавства, літературознавства і мовознавства ареалу основної мови, яка вивчається. Вибір нашого напряму додатково запевнить розширення спеціальних знань, навичок і компетентностей у сфері переговорів, особистої комунікації, міжкультурної сприйнятливості.
У цій опції (мова + мова) студент самостійно вирішує, яку другу іноземну мову він бажає вивчати без попередньої підготовки. Пропоновані іноземні мови на вибір: англійська, французька, німецька, португальська, російська, шведська, італійська, а також польська.
Необхідна умова – володіння іспанською мовою на рівні В2


Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…