Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОЛОГІЯ З НУЛЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська, німецька
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Rekrutacja online


Вибираючи факультет Філології, вибираєш інтенсивне, практичне вивчення мови, доповнене загальними знаннями філологічних дисциплін.

Нульовий рік передбачено для осіб, що бажають вчитися французької філології, але ще не мають контакт з французькою мовою, а так само для тих, хто бажає опанувати основами мови в короткий проміжок часу. Нульовий рік студенти повинні закінчити з рівнем А2+.

По закінченні нульового року студент оволодіє базовими знаннями французької лексики та граматики. Зможе висловлювати свою думку, формулювати думки і прохання, а так само задавати питання в процесі обговорення. Студент буде в змозі впоратися з простими ситуаціями за кордоном, тобто запитати дорогу, зробити покупки, замовлення у барі чи ресторані. Також зможе визначити свої плани на майбутнє, описати свій досвід, біографію, резюме й інші дії в минулому часі. Двухсеместральный курс допоможе так само в спілкуванні французькою мовою, в роботі, в письмовій та усній формі.

Матеріал охоплює наступні граматичні розділи:

Відмінювання дієслів в часах: теперешній (présent), майбутній (futur simple, futur proche), минулий (passé composé, imparfait, passé récent). Наказовий, умовний спосіб. Пасивний заставу. Умовні речення. Визначені, невизначені займенники. Особисті займенники "en" та "y", питальні і відносні займенники qui, que. Множина іменників і прикметників. Ступені порівняння прикметників. Невизначені, присвійні, питальні та вказівні займенники.

Буде вивчатися так само лексика наступних областей:

Країни, національності. Повсякденна діяльність. Кухня, страви. Відпустка, вільний час, спорт, хобі. Сім'я, персональні дані, особисте життя. Адреса, транспорт, подорожі, пейзаж, навколишнє середовище, місто і село. Зовнішній вигляд, одяг, кольори. Здоров'я, частини тіла, захворювання, настрій. Дні тижня, місяці, пори року, погода. Порядкові та кількісні числівники, дати, час. Меблі для дому, житло. Професії, робота. Тварини.

По закінченні нульового року навчання здійснюється також французькою. Програма навчання охоплює інтенсивне вивчення іноземної мови та лінгвістики - граматики, фонетики, історії мови, історії та культури франкомовних країн. Лекції проводяться кращими лінгвістами та носіями мови.

Спеціальності:
Вибір спеціалізації відбувається після закінчення підготовчого (нульового) курсу.

• Педагогічна (учительська) підготовка.

Ця спеціальність скерована до осіб, які добре підтримують діяльність у групі і прагнуть самореалізації у ролі вчителя, вихователя чи викладача іноземної мови. Випускники спеціальності набувають практичні уміння і компетентності, а також відповідну мовну і педагогічну підготовку для роботи учителем іноземної мови у дошкільних дитячих закладах, середній школі, у мовних школах. Впродовж навчання студенти проходять педагогічну практику у середній школі, під час якої вони мають змогу спостерігати за роботою учителя іноземної мови у класі, а також випробувати себе у цій ролі. Програма навчання містить філологічні дисципліни (практичний курс іноземної мови, мовознавство, літературознавство, історія країн мовного ареалу, тощо), а також дисципліни педагогічного циклу (дидактика, вступ до педагогіки, психологія, методика викладання іноземної мови, тощо).

• Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Спеціальність, яка формує компетентності практичного використання іноземної мови у сферах бізнесу та адміністрування. Навчання скероване до осіб, які прагнуть пов’язати своє майбутнє з кар’єрою у міжнародному середовищі, де потрібне володіння іноземною мовою на вищому рівні. Програма спеціалізації спирається на тематичні блоки, пов’язані з діловими перекладами та розширенням знань у сфері адміністрування, культури, мистецтва і туризму.

Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені і мріє про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Мета навчання полягає у набутті навичок письмового та усного перекладу спеціальних текстів французькою та польською мовами. Навчальний план включає передусім практичні предмети: практику французької мови (згідно з вимогами рівня С1), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти повинні володіти французькою мовою принаймні на рівні В2.


Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…