Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська, німецька
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Rekrutacja online


Французька філологія під Вшехнице - це, насамперед, високий рівень практичних занять у поєднанні з розвитком навичок з різних професійних сфер, в залежності від обраної спеціальності. Заняття проводяться кращими лінгвістами та носіями мови. Початок навчання на факультеті французької філології передбачає знання французької мови на середньому рівні.

Романистика - хороший вибір для тих, хто бажає грубоко пізнати мову і культуру Франції. Програма навчання включає в себе інтенсивне вивчення іноземної мови, а також мовознавства, літератури, історії та культури даного мовного середовища. Це створює можливість отримати практичні навики, знання і компетенції, що перевищують стандарти традиційної філології.

Випускник, в залежності від обраної спеціальності, буде володіти цілим набором навичок, високо цінуються серед роботодавців. У процесі навчання проводяться заняття не тільки виключно литературо - та культурознавчі, але також розвивають вміння, пов'язані з підприємництвом і бізнес-комунікацією.

Спеціальності:

• Педагогічна (учительська) підготовка.

Ця спеціальність скерована до осіб, які добре підтримують діяльність у групі і прагнуть самореалізації у ролі вчителя, вихователя чи викладача іноземної мови. Випускники спеціальності набувають практичні уміння і компетентності, а також відповідну мовну і педагогічну підготовку для роботи учителем іноземної мови у дошкільних дитячих закладах, середній школі, у мовних школах. Впродовж навчання студенти проходять педагогічну практику у середній школі, під час якої вони мають змогу спостерігати за роботою учителя іноземної мови у класі, а також випробувати себе у цій ролі. Програма навчання містить філологічні дисципліни (практичний курс іноземної мови, мовознавство, літературознавство, історія країн мовного ареалу, тощо), а також дисципліни педагогічного циклу (дидактика, вступ до педагогіки, психологія, методика викладання іноземної мови, тощо).

• Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Спеціальність, яка формує компетентності практичного використання іноземної мови у сферах бізнесу та адміністрування. Навчання скероване до осіб, які прагнуть пов’язати своє майбутнє з кар’єрою у міжнародному середовищі, де потрібне володіння іноземною мовою на вищому рівні. Програма спеціалізації спирається на тематичні блоки, пов’язані з діловими перекладами та розширенням знань у сфері адміністрування, культури, мистецтва і туризму.

Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені і мріє про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Мета навчання полягає у набутті навичок письмового та усного перекладу спеціальних текстів французькою та польською мовами. Навчальний план включає передусім практичні предмети: практику французької мови (згідно з вимогами рівня С1), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти повинні володіти французькою мовою принаймні на рівні В2.

Кар'єра

Факультет для тих, хто:

  • хоче бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці,
  • хоче отримати право викладання французької мови,
  • хоче вільно використовувати специфічну мову бізнесу,
  • працює в міжнародному середовищі, використовуючи французька мова,
  • хоче пізнавати культуру, історію, географію, а також соціально-економічні умови Франції.

Завершення бакалаврату дозволяє працювати, у видавництвах, засобах масової інформації, у сфері туризму, а також компаніях і установах, адміністративно-торговельних, де вимагається знання французької мови. Більш того випускник також готові для ведення власного бізнесу будь-якого профілю, а також працювати на підприємствах та корпораціях міжнародний характер. Диплом дає можливість продовжити навчання на програмах магістратури та аспірантів.


Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…