Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

АДМИНИСТРАЦИЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврRekrutacja online


Навчання на факультеті Адміністрації у Вшехниці Польській Школі Вищій в Варшаві - це можливість отримання широких знань і конкретних навичок, що дозволяє ефективно підлаштувати знання до мінливих реалій. Спеціально розроблена програма навчання дозволяє поєднувати предмети з галузі юридичних і соціальних наук, державного управління, економіки, державних фінансів, а також знання іноземних мов.

В процесі навчання отримаєш знання про польську і європейську інституційну систему, фіскальну політику держави, а також засоби розподілу бюджету державної адміністрації. Сформуєш аналітичні навички, навчишся організації роботи офісу і формуванню адміністративних документів за допомогою комп'ютерних програм. Отримаєш комунікативні навички і будеш підготовленим до ведення власного бізнесу або роботи на вищих позиціях. По закінченні навчання можеш продовжити навчання на магістратурі.

Спеціальності:


• Адміністрування у підприємництві


Успіх сучасного підприємства залежить, головним чином, від того, чи належна інформація вчасно доходить у відповідне місце. На спеціальності «адміністрування підприємництва» ми готуємо студентів до ефективної роботи у структурі підприємства. Наші випускники отримують широкий спектр знань, які дозволяють результативно використовувати на практиці здобуті під час навчання теоретичні основи функціонування економіки. Практичний нахил навчання дає можливість поєднувати практику, яка проходить на базі різних господарських та адміністративних суб’єктів, та підготовку до активних дій при розв’язанні поточних проблем, а також заохочувати інновативність та підприємливість.
Випускник спеціальності «адміністрування у підприємництві» має великі переваги на ринку праці. Наші випускники вирізняються високою здатністю до освоєння нових технологій, підходом до праці, зосередженим на виконанні конкретних завдань, амбітністю, покладанням на особистий розвиток, неординарністю та високою самооцінкою.
До освітньої програми входять, зокрема, такі предмети: аналіз діяльності підприємства, комунікація на підприємстві, фінансове право, фінансова та податкова бухгалтерія, стратегія маркетингу, управління проектами.


• Адміністрування в органах місцевого самоврядування

Спеціальність скерована до тих, хто бажає здобути знання про функціонування місцевого самоврядування, завдання та специфіку управління у цьому секторі економіки, а також обізнаність у засобах стимулювання суспільно-економічного розвитку місцевих та регіональних громад. Ми готуємо студентів до виконання менеджерських завдань в органах місцевого самоврядування усіх рівнів, неурядових організаціях та економічних суб’єктах, що здійснюють функції місцевого самоврядування.
Випускник спеціальності «адміністрування в органах місцевого самоврядування» підготований до праці в осередках місцевого самоврядування усіх рівнів, бюджетних органах та підприємствах, а також у неурядових організаціях та організаціях, що виконують завдання за дорученням органів місцевого самоврядування. Випускник, зокрема, вмітиме розробляти проекти та приймати рішення, пов’язані з різноманітними аспектами функціонування органів самоврядування, збирати та аналізувати різнорідну інформацію щодо функціонування органів самоврядування, оцінювати ефективність діяльності, здійснюваної органами самоврядування або ж суб’єктами, що діють за їхнім дорученням, визначати та формулювати проблеми розвитку місцевого підприємництва та інновативності.
До освітньої програми входять, зокрема, такі предмети як фінанси місцевого самоврядування, комунальне господарство, основи охорони навколишнього середовища, суспільно-господарська політика, право місцевого самоврядування, стратегія регіонального розвитку.


• Адміністрування у сфері туризму і рекреації

Навчання на цій спеціальності дасть можливість знайти працю у структурах самоврядування, які надають послуги у сфері спорту та рекреації, а також комунального господарства та культури. Навчання у нас можна поєднати з власними захопленнями, особливо це стосується людей, яких цікавить світ. Ми навчаємо вмінням, як правильно розпізнавати потреби клієнтів, а також планувати у різних умовах різноманітні активні форми відпочинку. З огляду на те, що у багатьох частинах світу туризм належить до сектора динамічного розвитку, навчання на спеціальності «адміністрування у сфері туризму» скероване у майбутнє, а його завершення істотно підвищує кваліфікацію випускника та дає шанс отримати хороше місце праці. Належна організація та проведення практики нерідко завершуються працеквлаштуванням у закладах, які є її базою.
Випускник отримує підготовку, яка необхідна для праці у туризмі та рекреації. Він вмітиме налагодити роботу та організувати заходи у сфері туризму та рекреації, а саме розробляти туристичні та рекреаційні програми для різних цільових категорій, спілкуватися щонайменше однією іноземною мовою, добирати оптимальні способи надання місцевих адміністративних послуг, практично використовувати прийоми маркетингу, керувати туристичним чи рекреаційним підприємством.
До програми навчання входять, зокрема, такі предмети як вступ до туризму та рекреації, бази розміщення туристів у Польщі та у світі, країнознавство, економіка туризму, управління у сфері туризму, маркетинг у туризмі та рекреації.

• Iнформатика в адмініструванні


Бурхливий розвиток оцифрування та віртуалізація платформ електронного управління вимагають нових теоретичних та практичних навичок у використанні новітнього інструментарію із сфери телеінформатики. Спеціальність «інформатика в адмініструванні» створена з метою сформувати у випускника знання та навички, які дадуть змогу долати ці виклики. Випускник матиме достатню підготовку до праці в усіх урядових органах та органах місцевого самоврядування, а також у пов’язаних з ними інституціях. Програма навчання готує студентів до управління безпекою інформаційних систем, яке у контексті дедалі гостріших проблем сфери охорони приватних даних стає базовою компетентністю для роботи у структурах, що займаються їх опрацюваням.
Випускник володітиме обширними знаннями зі сфери інформатизації адміністрування, ролі інформатизації у взаємодії різних адміністративних ланок, а також пов’язаних з ними суб’єктів. У випускника будуть компетентності, зокрема, у сфері надання публічної інформації, запевнення безпеки та конфіденційності даних, організації доступу до публічної інформації, використання у професійній практиці нових методів та прийомів офісної праці з елементами сучасних інформаційних технологій, дієвого використання наявних джерел інформації, а також створення ефективних каналів суспільної комунікації.
До освітньої програми входять, зокрема, такі предмети як інформатика в адмініструванні, програмне забезпечення спільної роботи, бази даних, аналіз великих масивів інформації, операційні системи, комп’ютерні мережі.


Кар'єра

Випускники даного напряму Адміністрація володіють великими знаннями з галузі публічної адміністрації в Польщі та Європейському Союзі. Вони готові для широкого використання нових технологій. Мають мовні навички, згідно з вимогами, визначеними для рівня В2+ за загальноєвропейською шкалою Мовної компетенції. Готові до роботи на різних посадах і для ведення власного бізнесу. Завдяки заняття на вибір можуть поглибити свої знання в таких областях, як економіка, нерухомость, фінанси, бухгалтерський облік. Мають навички роботи з людьми.


Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…