Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Przygotowanie do obrony

Uwaga studenci ostatniego semestru
Studenci przygotowujący się do obron powinni złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:
- 2 egzemplarze pracy dyplomowej w oprawie introligatorskiej, druk dwustronny z podpisem promotora na stronie tytułowej
- pracę dyplomowa w wersji elektronicznej (plik pdf)z dołączonym skanem strony tytułowej (z podpisem promotora) w jednym pliku
- wypełniona kartę obiegową (druk dostępny do pobrania na stronie Uczelni w zakładce „Druki do pobrania”),do której należy dołączyć:

  • Raport analizy( wydruk z programu antyplagiatowego) poświadczony przez promotora https://ppa.wsiz.pl/Signup.aspx
  • fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm - 4 szt. - (jedna podpisana)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami oraz zaliczonymi praktykami

Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, składają podanie do Dyrektora Instytutu (za pośrednictwem Dziekanatu) i dodatkowo załączają 1 fotografię oraz wnoszą opłatę w wysokości 40 zł za każdy język.

Termin składania dokumentów do obrony w semestrze zimowym - 28 lutego

Kwestura rozlicza obiegówkę wyłącznie na podstawie poświadczenia (stempla) z Dziekanatu i zaksięgowanych wpłat.
Przy odbiorze dyplomu absolwent zwraca legitymację studencką.
Terminy egzaminów licencjackich/magisterskich zostaną zamieszczone na stronie Uczelni w zakładce „Seminaria dyplomowe i obrony”.
Prosimy o sprawdzanie terminów.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie uczestników z wiedzą i…
Kierownictwo studiów podyplomowych Szacowania Szkód Łowieckich…