Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór decyzji stypendialnych
Aktualności

Uwaga studenci ostatniego semestru
Studenci przygotowujący się do obron powinni złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

- 2 egzemplarze pracy dyplomowej w oprawie introligatorskiej, druk dwustronny z podpisem promotora na stronie tytułowej
- pracę dyplomową wersji elektronicznej (plik pdf) z dołączonym skanem strony tytułowej (z podpisem promotora) w jednym pliku
- wypełniona kartę obiegową (druk dostępny do pobrania na stronie Uczelni w zakładce „Druki do pobrania”), do której należy dołączyć:

  • Raport analizy(wydruk z programu antyplagiatowego) poświadczony przez promotora https://ppa.wsiz.pl/Signup.aspx
  • fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm - 4 szt. - (jedna podpisana)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami oraz zaliczonymi praktykami

Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, składają podanie do Dyrektora Instytutu (za pośrednictwem Dziekanatu) i dodatkowo załączają 1 fotografię oraz wnoszą opłatę w wysokości 40 zł za każdy język.
Kwestura rozlicza obiegówkę wyłącznie na podstawie poświadczenia (stempla) z Dziekanatu i zaksięgowanych wpłat.
Przy odbiorze dyplomu absolwent zwraca legitymację studencką.
Terminy egzaminów licencjackich/magisterskich zostaną zamieszczone na stronie Uczelni w zakładce „Seminaria dyplomowe i obrony”.
Prosimy o sprawdzanie terminów.


RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy informacje na ten temat w dokumencie "RODO informacja ogólna (Kliknij tutaj,aby pobrać dokument)" spełniając obowiązek informacyjny.


ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY ERASMUS PLUS

.Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rozszerzyła współpracę Erasmus plus o Uczelnie z Rosji, Ameryki Łacińskiej oraz z Bliskiego Wschodu. Podpisaliśmy umowy międzyinstytucjonalne z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Narodowym Uniwersytetem Kolumbii w Bogocie, Narodowym Uniwersytetem Arturo Jauretche w Buenos Aires oraz Jordańskim Uniwersytetem Nauki i Technologii w Irbid.

Wszechnica Polska University in Warsaw enchanced its Erasmus plus cooperation with the Universities from Russia, Latin America and The Middle East. We signed interinstitutional agreements with The Pushkin State Russian Language Institute in Moscow, The National University of Colombia in Bogota, The National University Arturo Jauretche in Buenos Aires and The Jordan University of Science and Technology in Irbid.

EU-flag-Erasmus+_vect_POS.jpg


System obsługi zgłoszeń on-line

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów uruchamiamy formularz pozwalający on-line zgłaszać sprawy związane z tokiem studiowania.
Kliknij tutaj, aby przejść do systemu zgłoszeń on-line


„TOTALNE DYKTANDO” Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Kliknij tutaj i zapoznaj się z relacją z wydarzenia
(wewnątrz tekst dyktanda)

Obraz-2-small.jpg
 


Adresy mailowe wykładowców - e-mail


Sieć WI-FI
Bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów uczelni jest zapewniony w następujących lokalizacjach:

  • Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Pl. Defilad 1
  • Budynek dydaktyczny, ul. Karmelicka 10

UCZELNIANA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
pok. 832 „A" PKiN VIII piętro
w godz. 8.00 – 16.00

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie uczestników z wiedzą i…
Kierownictwo studiów podyplomowych Szacowania Szkód Łowieckich…